Arnold schwarzenegger mass pdf

  • admin
  • Comments Off on Arnold schwarzenegger mass pdf

De stiplede linjer opdeler hovedkategorierne yderligere, f. Formlen anvendes til at beregne under- og overvægt hos en større gruppe af mennesker, men kan også bruges til at indikere over- eller undervægt hos enkelte personer, men bør ikke bruges til præcise målinger hos individuelle. Body Mass Index blev opfundet af Adolphe Arnold schwarzenegger mass pdf i 1832, da han havde brug for en måde at sammenligne vægt og højde på befolkningsgrupper. Vægtidealerne har gennem årene undergået en forandring.

Asiatere har en øget risiko for diabetes, hvis deres BMI er over 23, og en kraftig forøget risiko, hvis deres BMI er over 27. Da BMI bygger på beregninger af store grupper af voksne personer, bør beregningen ikke anvendes på børn eller ældre. Dertil kommer, at formlen ikke tager højde for den individuelles kropsbygning, hvilket kan give fejludregninger og angive, at en person er enten overvægtig eller undervægtig, uden reelt set at være det. Samtidig er det en svaghed ved BMI-formlen, at formlen kun sætter vægten i forhold til kvadratet af højden, idet en krop ikke er 2-dimensionel, men 3-dimensionel.

Denne “fejl” i BMI formlen betyder, at voksne med lav legemshøjde får relativt små BMI værdier og voksne med høj legemshøjde får relativt store BMI værdier. For børn betyder det, at BMI-værdierne slet ikke kan bruge som sammenligningsgrundlag. For bedre og mere brugbare resultater for den enkelt, bør fedtprocenten i kroppen måles. Notes on Body Mass Index and actual national data. Scaling of human body mass with height: The body mass index revisited”. Denne artikel om lægevidenskab er kun påbegyndt.

Denne side blev senest ændret den 30. Bodybuilding routines that work are important for getting bigger and stronger, which bring many advantages in sports and life. You can choose which weight class you enter in, give yourself a mental boost, and intimidate your opponent. Weight training is one of the best methods of strength training! If you want to start weight training safely and effectively, with the best info, diet, and routines, check out the 5 Day Beginner Weight Training Course!

Overview First off, since you are interested in increasing muscle growth, or hypertrophy training, you need to keep your muscle building workouts in the 6-12 repetition range. This will give you a bodybuilder’s routine. While I personally don’t like bodybuilding because of the emphasis on appearance over substance and strength, a bodybuilding style routine is the best choice for gaining muscle mass. Also, regardless of which routine you use to gain weight you need to remember to EAT TONS OF FOOD! You need to eat lots of food to gain muscle, so don’t try going on a diet.